PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacybeleid (dit “Beleid”) is van toepassing op deze website [(otterbox.nl)], beheerd door Otter Products EMEA Unlimited (“Otter”). Otter is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die wij verzamelen en staat in voor het beheer van deze gegevens. In dit beleid wordt beschreven hoe Otter uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, verwerkt en deelt. Ook de opties die beschikbaar zijn in het kader van ons gebruik van uw persoonlijke informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie worden erin beschreven.


Wij respecteren uw privacy en we maken dit beleid gemakkelijk toegankelijk via deze site om u te helpen begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij willen uw online ervaring aangenaam en veilig maken. Aangezien wij bepaalde soorten gegevens over u verwerken, willen wij dat u ons beleid volledig begrijpt met betrekking tot de verwerking en het gebruik van de gegevens en uw rechten met betrekking hiertoe.


Gegevens die we verzamelen

  Het grootste deel van de persoonsgegevens die wij verwerken, wordt rechtstreeks door u aan ons geleverd, bijv. wanneer u producten of diensten zoekt, wanneer u deelneemt aan wedstrijden, wanneer u informatie indient over uzelf, wanneer u zich aanmeldt op uw account, met ons communiceert of een bestelling plaatst. Zie "Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken" hieronder voor meer informatie.


  Wij kunnen bepaalde gegevens automatisch ontvangen, bijv. het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer te verbinden met het internet, de globale locatie van uw apparaat of computer via uw IP-adres), de geschiedenis van uw aankopen en het gebruik van content, gebruikersnaam/e-mailadres/wachtwoord, metrische gegevens van het apparaat zoals wanneer een apparaat of een app wordt gebruikt. Wij kunnen ook apparaat-ID’s, cookies en andere technologieën op apparaten, apps en onze internetpagina’s gebruiken om browse-, gebruiks- of andere technische gegevens te verzamelen voor fraudepreventiedoeleinden. Zie Logbestanden, Cookies en Andere trackingtechnologieën hieronder voor meer details. U kunt de verzameling en het gebruik van uw locatiegegevens uitschakelen in de instellingen van het apparaat.


  We kunnen ook gegevens verzamelen van andere bronnen, bijv. bijgewerkte gegevens van onze carriers of andere derde partijen die wij gebruiken om uw aankopen te leveren, informatie over uw interactie met producten en diensten die worden aangeboden door onze dochter- en zusterondernemingen.


  U bent niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken die wij vragen. Hoewel, als u de informatie die wij hebben gevraagd niet wenst te verstrekken, kunnen wij u onze producten of diensten mogelijk niet verlenen.


  Wanneer u een aankoop uitvoert op deze site, een aanvraag indient voor onze elektronische nieuwsbrieven, deelneemt aan onze prikborden of forums, deelnemen aan het "teruggeef"-initiatief (indien toepasselijk), een beoordeling schrijft, een garantieclaim indient en/of deelneemt aan enquêtes, onderzoeken of wedstrijden kunnen wij informatie verzamelen over u, inclusief uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum/-maand, betalingsinformatie, uw locatiegegevens zoals uw IP-adres en postadres, de inhoud van beoordelingen en e-mailberichten/chats met ons; informatie die u indient over andere personen, foto’s/video’s die u post en/of naar ons verstuurt net als uw activiteit op sociale media. Als u een product of dienst koopt van deze site voor een andere partij, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van u over de andere partij, inclusief de naam en het postadres van de andere partij. Als u ons de gegevens verstrekt van een andere partij is het uw verantwoordelijkheid om de toestemming te verkrijgen van dit individu voor u de informatie verstrekt aan Otter. Wanneer u de persoonsgegevens van de andere partij verstrekt aan Otter bevestigt u dat u de voorafgaande toestemming hebt verkregen van dit individu.


  Wij gebruiken persoonsgegevens enkel voor de specifieke doeleinden waarvoor ze werden verstrekt. Als u van mening bent dat een derde partij ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt en/of als u niet meer wilt dat wij uw gegevens in ons bezit hebben, kunt u een aanvraag indienen om uw gegevens te verwijderen door ons een e-mail te sturen naar emea.privacy@otterbox.com. In sommige gevallen zijn we niet in staat uw persoonsgegevens te verwijderen; in dat geval zullen we u dat laten weten en u informeren waarom dat onmogelijk is.


  Let erop dat deze site koppelingen bevat naar andere sites waarvan de privacypraktijken kunnen verschillen van die van Otter. Als u persoonsgegevens indient op een van deze sites worden uw gegevens beheerd door hun respectief privacybeleid. Wij raden u aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt zorgvuldig te lezen. Sommige van onze pagina’s kunnen ook ingesloten content bevatten van derde partijen, terwijl ze het uiterlijk en het gevoel van deze site behouden. Vergeet nooit dat u persoonsgegevens verstrekt aan deze derde partijen en niet aan Otter.


  Deze site omvat socialemediafuncties, zoals de Facebook "Vind ik leuk"-knop. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen en ze kunnen een cookie plaatsen om de functie correct te laten werken. Uw interacties met deze functies worden beheerd door het privacybeleid van de derde partij die ze verstrekt.


  Wij gebruiken deze site niet bewust om informatie te verwerven van, of voor marketing aan, kinderen die jonger zijn dan 16. Als u er zich van bewust wordt dat uw kind of een kind onder uw verantwoordelijkheid ons informatie heeft verstrekt zonder uw toestemming, kunt u contact opnemen met ons via emea.privacy@otterbox.com.


Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

  De juridische basis waarop wij vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken zijn uw toestemming, uitvoering van een contract, de naleving van wettelijke verplichtingen en wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme zakelijke belangen, bijv. om de integriteit van onze IT-systemen en de continuïteit van onze bedrijfsactiviteiten te handhaven. De basis waarop wij vertrouwen, hangt af van het specifieke doeleinde waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken.


  De persoonsgegevens die wij verzamelen, bieden ons de mogelijkheid om uw bestelling of garantieclaim te vervullen, deel te nemen aan het "Teruggeef"-initiatief (indien toepasselijk), met u communiceren, de diensten verlenen die u van ons hebt gevraagd en onze dienstverlening te verbeteren. Wij kunnen deze aanvullen met informatie van een derde partij, zoals een koeriersdienst, om het leveringsadres te bevestigen zodat wij u bestelling correct kunnen leveren.


  Als u een enquête of een formulier invult, deelneemt aan een wedstrijd of een aanbeveling indient op deze site en ons daarbij persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij deze gegevens voor het beheer van de wedstrijd en om de winnaars op de hoogte te brengen en de prijzen uit te reiken, om het verkeer op de site te volgen of deze site te personaliseren en om een nieuwsbrief te verzenden naar de deelnemers via e-mail. Wij publiceren ook persoonlijke aanbevelingen van tevreden klanten en andere bekrachtigingen op deze site. Met uw toestemming kunnen we uw aanbeveling samen met uw naam plaatsen. Als u uw aanbeveling wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact opnemen met ons via de onderstaande contactgegevens.


  Wij bieden de gebruikers van de site de mogelijkheid communicatie van ons te ontvangen, inclusief een periodieke nieuwsbrief, productpromoties, enquêtes, onderzoeken en alle andere informatie die wij mogelijk als relevant beschouwen voor de gebruiker. U kunt zich afmelden om geen informatie met betrekking tot de dienstverlening meer te ontvangen door ons een e-mail te versturen naar emea.privacy@otterbox.com, door te klikken op de link "Afmelden" in de e-mails die wij versturen of door te antwoorden op een e-mail die wij naar u sturen met vermelding van het woord "UNSUBSCRIBE" (afmelden) in de onderwerpregel.


  Deze site biedt een publiek toegankelijke blog. U dient zich ervan bewust te zijn dat informatie die u op deze forums verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die daartoe toegang hebben. Als u uw persoonsgegevens wilt verwijderen van onze blog of gemeenschapsforum kunt u contact opnemen met ons via de onderstaande informatie. In sommige gevallen zijn we niet in staat om uw persoonsgegevens te verwijderen; in dat geval zullen we u dat laten weten evenals waarom dat onmogelijk is.


  Otter gebruikt informatie die vrijwillig wordt verstrekt door onze gebruikers om hun ervaringen op deze site te verbeteren of om interactieve of gepersonaliseerde elementen aan te bieden op de sites of om toekomstige inhoud beter voor te bereiden in het kader van de interesses van onze gebruikers.


Openbaarmaking aan derden

  In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen buiten uw land van verblijf, inclusief buiten de Europese Economische Zone, Zwitserland en/of het VK. Wij dragen uw persoonsgegevens enkel over in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, bijv. waar de Europese Commissie heeft besloten dat het relevante derde land een gepast niveau van bescherming biedt in overeenstemming met de Europese normen voor gegevensbescherming en/of waar passende waarborgen gelden om uw persoonsgegevens te beschermen.


  Wij delen de persoonsgegevens die wij verwerken met onze zustermaatschappij, Otter Products, LLC, in de Verenigde Staten en wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met onze dochterondernemingen in de EU en in het Verenigd Koninkrijk. In deze hoedanigheid treedt Otter Products, LLC ook op als gegevensbeheerder. Door het gebruik van deze website en/of door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u ons de toestemming uw persoonsgegevens over te dragen buiten uw land van verblijf, inclusief (indien toepasselijk) buiten de Europese Unie/EER, Zwitserland en het VK naar andere landen, inclusief de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Otter Products, LLC en onze dochterondernemingen hebben enkel de toelating uw persoonsgegevens te gebruiken voor de beperkte doeleinden die noodzakelijk zijn om ons bepaalde diensten te verlenen. Otter Products, LLC heeft zijn naleving van de EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschildraamwerken gecertificeerd.


  Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan onze zusterondernemingen, dochterondernemingen en aan derde partijen die diensten verlenen om ons te helpen met onze bedrijfsactiviteiten zoals de verzending van uw bestelling of een garantieclaim, de klantendienst, het verzenden van onze communicaties, deelnemen aan het "Teruggeef"-initiatief (indien toepasselijk) en het beheer van aanbevelingen en wedstrijden. Deze derde partijen hebben enkel de toelating uw persoonsgegevens te gebruiken indien noodzakelijk om deze diensten aan ons te verlenen. Tenzij indien anders vermeld, zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met een andere derde partij organisatie, behalve met uw uitdrukkelijke toestemming.


  Wij behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens openbaar te maken indien wettelijk vereist, in naleving van een rechterlijk bevel of soortgelijke juridische procedure, of wanneer wij van mening zijn dat de openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van andere te beschermen, fraude te onderzoeken of te antwoorden op een verzoek van de overheid.


Logbestanden, cookies en andere trackingtechnologieën

  Een cookie is een klein tekstbestand dat kan worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat dat gegevens bevat met betrekking tot een website die u bezoekt. Het biedt een website de mogelijkheid uw acties of voorkeuren te "herinneren" tijdens een bepaalde periode of het kan gegevens bevatten met betrekking tot de werking of levering van de site. Cookies kunnen worden geplaatst door de eigenaar van de website of in sommige gevallen door externe diensten aan wie de eigenaar van de website de toestemming biedt andere informatie weer te geven, content uit te voeren of andere functionaliteiten, zoals analytica, aan te bieden. Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Hierdoor kunnen we u een betere ervaring geven wanneer u door onze website bladert en het helpt ons onze website te verbeteren.


  Deze site gebruikt industriële standaard analyticapakketten die automatisch beperkte informatie verzamelen van gebruikers van de site en deze informatie opslaan in serverlogbestanden. Deze informatie kan IP-adressen, browsertype, verwijzende pagina’s, gebruikt besturingssysteem en datum-/tijdstempels bevatten. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor het beheer van de site, net als voor de analyse van het gebruik van de site en voor trends.


  Otter verzamelt kenmerken over het gebruikersverkeer op de site. Wij correleren deze gegevens nooit met individuele gebruikersinformatie. Otter kan gebruiksstatistieken analyseren in overeenstemming met de domeinnaam van een gebruiker, browsertype en MIME-type door deze informatie te lezen vanuit gegevens omvat in de browser van de gebruiker.


  Otter kan zoektermen die gebruikers invoeren in de zoekfunctie, verzamelen en rangschikken, maar een dergelijke verzameling en rangschikking mag niet worden geassocieerd met individuele gebruikers. Wij kunnen zoektermen gebruiken om de zones te bepalen van deze site die het belangrijkst zijn voor de gebruikers, op basis van de eigenschappen van het gebruik of verkeer op deze zones. Wij zullen deze zoektermen niet gebruiken om te volgen wat specifieke individuele gebruikers lezen, maar eerder de prestatie van elke pagina. Dit kan ons helpen een betere internetgebaseerde ervaring te creëren voor u.


  Wij kunnen ook apparaat-ID’s, cookies en andere technologieën op apparaten, apps en onze internetpagina’s gebruiken om browse-, gebruiks- of andere technische gegevens te verzamelen voor fraudepreventiedoeleinden.


  Otter en zijn zusterondernemingen en leveranciers (bijv. marketingleveranciers, analyticaleveranciers en/of betalingsverwerkers) gebruiken technologieën zoals cookies, bakens, tags en scripts. Deze technologieën worden gebruikt voor de analyse van trends, het beheer van deze site, het volgen van de gebruikers op deze site en het verzamelen van demografische gegevens over de gebruikers van de site. Wij kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze derde partijen op individuele net als op samengevoegde basis.


  Wij gebruiken cookies voor onze winkelmand, om de instellingen van de gebruikers te herinneren (bijv. de gewenste taal), om ons de mogelijkheid te bieden de interesses van onze gebruikers te volgen en ons daarop te richten met als doel de totaalervaring van het gebruik van deze site te verbeteren en om gebruikers te verifiëren. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op individueel browserniveau regelen. Als u cookies weigert, kunt u deze site nog steeds gebruiken, maar bepaalde functies of zones van de site, zoals onze blogs, enquêtes, onderzoeken kunnen mogelijk beperkt zijn.


  Wij gebruiken externe leveranciers om onze advertenties op andere sites te beheren. Deze leverancier kan technologieën gebruiken zoals cookies om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze en andere sites, met als doel u advertenties te tonen op basis van uw browseactiviteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op interesse gebaseerde advertenties te tonen, kunt u zich afmelden door hier te klikken Wij wijzen erop dat een dergelijke afwijzing niet betekent dat u geen advertenties meer krijgt. U zult nog steeds algemene advertenties blijven ontvangen.


  Wij gebruiken “lokale opslag”, zoals HTML5, om informatie en voorkeuren over de content op te slaan. Derde partijen die bepaalde functies bieden op deze site (bijv. YouTube) gebruiken ook local shared objects (LSO) zoals flash cookies of lokale opslag, en HTML5, om informatie te verzamelen en op te slaan. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools aanbieden om HTML5 te verwijderen. Klik href="http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html" target="_blank">hier [http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html] voor het beheer van flash cookies.


  De bedrijven die cookies gebruiken op onze website zijn:

  • Google Analytics
  • iAdvize
  • Tealium
  • Silverpop
  • Mouseflow
  • Google Adwords
  • Facebook Pixel
  • DoubleClick
  • Adobe Analytics

  Wij bewaren uw keuze van cookies gedurende maximaal zes maanden. U kunt uw cookievoorkeuren altijd wijzigen in de “Cookie-instellingen” onderaan op de pagina van de website. U kunt de beschikbare schuifregelaars daarna aanpassen op “Aan” of “Uit” en daarna te klikken op “Mijn voorkeuren bevestigen”. U zult uw pagina mogelijk moeten vernieuwen om de instellingen toe te passen. Voor sommige cookies is uw toestemming niet vereist aangezien ze vereist zijn voor de basiswerking van de site en dus altijd zijn ingeschakeld. Deze omvatten cookies die de mogelijkheid bieden u te herinneren, terwijl u navigeert op de site en cookies die het winkelmandje en de betaling mogelijk maken.


  U kunt in uw internetbrowser bepalen of u cookies al dan niet wenst te aanvaarden.


Toegang tot persoonsgegevens & uw rechten

  In bepaalde omstandigheden, onderhevig aan de toepasselijke wetgeving, hebt u bepaalde rechten. U hebt het recht op toegang tot, de correctie/bijwerking van en het verwijderen van uw persoonsgegevens. U kunt ook het recht om gegevensportabiliteit te verzoeken. U hebt mogelijk ook het recht om zich te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens of te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in bepaalde omstandigheden. U hebt mogelijk ook het recht dat er geen beslissing wordt genomen door u op basis van een automatische verwerking, inclusief de profilering (indien toepasselijk) en de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Indien de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming in te trekken. Als u een klacht wenst in te dienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, kunt u contact opnemen met ons via dit e-mailadres: emea.privacy@otterbox.com. In sommige landen, zoals in de EU, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Details over hoe u contact kunt opnemen met ons met betrekking tot het bovenstaande vindt u terug in “Contactgegevens”.


  Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw aanvraag en in ieder geval binnen dertig (30) dagen. In bepaalde gevallen zullen wij geen gevolg kunnen geven aan uw aanvraag. In dat geval zullen wij u dit meedelen en ook de reden waarom. Denk er aan dat uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet absoluut zijn en dat wij onze juridische en regelgevende verplichten moeten naleven.


Bewaring

  De bewaarperiode van uw persoonsgegevens kan variëren naargelang het type persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens bewaren zo lang uw account actief is of naargelang noodzakelijk om uw de diensten te verlenen. Wij bewaren en gebruiken uw gegevens waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten en onze overeenkomsten na te leven. De criteria die worden gebruikt om onze bewaarperiodes te bepalen, kunnen één of meerdere van de volgende omvatten: (a) zo lang wij een lopende relatie hebben met u; (b) naargelang vereist door een juridische verplichting waaraan wij onderhevig zijn; en (c) indien raadzaam in het kader van onze juridische situatie (bijv. in het kader van geldige verjaringstermijnen, geschillen, audits of regelgevende onderzoeken).


Bescherming van persoonsgegevens

  Wij volgende de aanvaarde industriële normen om alle eventuele persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te beschermen. U moet er zich echter bewust van zijn dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag volledig veilig is. Om die reden kunnen wij de absolute geheimhouding van uw gegevens niet garanderen.


  De veiligheid van uw persoonsgegeven is echter van extreem hoog belang voor ons. Wij gebruiken bijvoorbeeld uiteenlopende firewalls en andere veiligheidstactieken om uw gegevens veilig te houden. Wij slaan uw volledige creditcardgegevens niet op op onze interne internetserver. Wanneer u gevoelige informatie gebruikt (bijv. een creditcardnummer) in onze bestelformulieren, versleutelen wij de verzending van die informatie met Transport Layer Security (TLS)-technologie. Zodra uw bestelling is voltooid, wordt ze volledig verwijderd uit onze dossiers. Hoewel er een inherent risico bestaat bij elke internettransactie, kunt u er op rekenen dat wij alles in het werk stellen om dit risico tot een minimum te beperken.


  Als u vragen hebt over de veiligheid van uw persoonsgegevens of als u redenen hebt te geloven dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren niet meer veilig zijn, kunt u onmiddellijk contact opnemen met ons zoals beschreven in dit Privacybeleid.


Wijzigingen in dit beleid

  Door uw gebruik van deze site en door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u Otter de toestemming voor de verzameling en het gebruik van deze gegevens. Als wij materiële wijzigingen uitvoeren, zullen wij u dit melden via e-mail of via een melding op deze site of via een e-mail naar uw adres in onze bestanden voor de wijziging van kracht gaat. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken, zodat u beschikt over de meest recente informatie over onze privacypraktijken.


Contactgegevens:

  Als u vragen of zorgen hebt met betrekking tot het beleid of als u contact wilt opnemen met ons, zijn dit onze contactgegevens:


  E-mail: emea.privacy@otterbox.com

  Per post: Otter Products EMEA
  ATTN: Privacy
  Floor 5,
  Hibernian House,
  80A South Mall,
  Cork,
  T12 ACR7,
  Ireland

  Telefoon 00353214910200Dit privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 15 oktober 2021.